DGA / Familiebedrijven / MKB

Cliënten binnen onze DGA/familiebedrijven/MKB-praktijk opereren in diverse sectoren. Tot deze groep behoren cliënten met een nationale juridische structuur, maar ook cliënten met een internationale structuur, te denken aan vaste inrichtingen of entiteiten in België, Duitsland of Luxemburg. Wij adviseren zowel in Nederland en in het buitenland woonachtige DGA’s. Met name (r)emigratie is een specialistisch onderwerp waarover wij u deskundig kunnen adviseren.

Familiebedrijven adviseren wij, naast de voorkomende vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting aspecten, over onderwerpen als bedrijfsopvolging en estate planning.

Innovatieve bedrijven

WIJ Belastingadviseurs beschikt over specialistische kennis van aanvragen in het kader van fiscale stimuleringsregelingen zoals de WBSO en innovatiebox. Betrokkenheid als adviseur in het voor- en na-traject is daarbij van cruciaal belang. Een positieve beschikking of vaststellingsovereenkomst geeft namelijk alleen daadwerkelijk fiscale voordelen wanneer ook de uitwerking en afronding op de juiste wijze worden vormgegeven. Met onze ervaring en betrokkenheid bieden we toegevoegde waarde gedurende het hele traject.

We werken veel samen met startups en scaleups. In een vroege fase kunnen zich al fiscaal complexe vraagstukken voordoen. Vanwege onze ervaring kunnen wij daarover proactief adviseren. Wij streven in ons fiscaal advies flexibiliteit na. Door van het begin af aan te werken met een passende juridische structuur zorgen wij ervoor dat deze bedrijven kunnen anticiperen op toekomstige situaties waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat zij door fiscale wetgeving worden belemmerd in hun keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop activiteiten en bezittingen (bijvoorbeeld intellectueel eigendom) gestructureerd worden en de wijze waarop wordt geparticipeerd door founders, investeerders en eventueel werknemers.

Specialisten

Onze cliënten binnen deze groep verrichten veelal via een onderneming, samenwerkingsverband of BV-structuur specialistische diensten. Zij opereren met name in de medische sector of technologie. Een belangrijk aandeel zijn (startende en ingekomen) specialisten zoals bijvoorbeeld tandartsen en orthodontisten die wij ondersteunen op uiteenlopende en veel voorkomende fiscale en financiële onderwerpen, te denken aan:

  • Advisering en aanvragen omtrent de 30%-regeling
  • Advisering en optimalisatie bij de oprichting van de onderneming of juridische structuur
  • Advisering omtrent samenwerkingsvormen, loondienst, waarnemen en praktijkovername

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op. U kunt ons ook telefonisch bereiken of via e-mail.

Neem contact met ons op